ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 นายเจริญศักดิ์ กลั่นประชา ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 ได้มอบหมายให้นายอาทิ [อ่านต่อ…]

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (ศาลแขวงดอนเมือง)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566  นายเจริญศักดิ์  กลั่นประชา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ [อ่านต่อ…]

No Picture
โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความ [อ่านต่อ…]