ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 จัดกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖ จัดกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์ [อ่านต่อ…]

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 มอบหมาย นายธวัชชัย บุญลือเ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 นำโดย นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง [อ่านต่อ…]