ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2567

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 กรมบังคับคดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ชุมชนซอยประชารวมใจ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คนเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ได้ลงคะแนนคัดเลือก คนเด่นประจำเดือน มีนาคม 2567 ได้แก่ นางสาวโสภา สุวรรณพันธ์