ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร เรื่องเจตนารมย์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ประกาศเจตนารมย์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567