ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางนันทภัค ป้อมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร [อ่านต่อ]

โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ณ ที่ว่าการอำเภอพระแสง

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางนันทภัค ป้อมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายท [อ่านต่อ]

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

วันนี้  17 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 นาฬิกา นางนันทภัค ป้อมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม [อ่านต่อ]

โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโครงการ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ นางนันทภัค ป้อมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย [อ่านต่อ]

การตรวจราชการกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ท่านสินชาย คุ้มศรีวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมได้เข้าตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงส [อ่านต่อ]

กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 12.40 น.นางนันทภัค ป้อมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุป [อ่านต่อ]