ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี รับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางธารินี แสงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 โดยมี​ นางสาวสิรินาฏ​ ชีวมงคลการุณ​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​บังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี​

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

จิตอาสา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี รับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นางธารินี แสงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการกรณีปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2 ) เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และเขตตรวจราชการที่