ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติ [อ่านต่อ…]

แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ดาวน์โหลดฟอร์ม ยื่นคำร้องทั่วไปแบบออนไลน์ ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ ยื่นคำขอรับเงินแบบออนไลน์ ไม่เงิน 2 ล้านบาท ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(7) ดาวน์โหลดคำร้องขอไกล่เกลี่ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559ฯ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 (การฟื้ [อ่านต่อ…]

No Picture
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอสร้างคอม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนตลิ่งชัน-สร้างแก้ว ตำบลบ้านหินโง [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โดยมีนายบรรพต ลุพรหมมา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี [อ่านต่อ…]

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

1.งบทดลอง-ต.ค.65ดาวน์โหลด 2.งบทดลอง-พ.ย.65ดาวน์โหลด 3.งบทดลอง-ธ.ค.65ดาวน์โหลด 4.งบทดลอง-ม.ค.66ดาวน์โหลด 5.งบทดลอง-ก.พ.66ดาวน์โหลด 6.งบทดลอง-มี.ค.66ดาวน์โหลด 7.งบทดลอง-เม. [อ่านต่อ…]