ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567

เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน 2567ดาวน์โหลด

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 07.00 นาฬิกา นายทศรัศมิ์ หลักชุม นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกา [อ่านต่อ…]