ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                                        [อ่านต่อ…]

No Picture
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์