ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเ [อ่านต่อ…]

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์จังหวัดตาก ประปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ [อ่านต่อ…]