รายการยุติธรรมพบประชาชน

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายยุทธพิชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายปราการ สัตยวงศ์ทิพย์ นิติกร ดำเนินกา…

อ่านต่อ รายการยุติธรรมพบประชาชน

พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั…

อ่านต่อ พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา…

อ่านต่อ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้…

อ่านต่อ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์