ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรม เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมบังคับคดี มาร่วมเป็นเกียรติและดูแลความเรียบร้อยในการจัดงาน โดยมีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง ดังนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว,บริษัท เอสพี ซัพพอร์ต ลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท สุรพล ซัพพอร์ต ลิสซิ่ง จำกัด,บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด โดยผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีลูกหนี้เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยทั้งหมด 61 ราย ทุนทรัพย์ 39,540,083.67 บาท

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ ภายใต้ชื่อ “โครงการวิตามินสมอง”

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น. นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายเจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ นิติกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการวิตามินสมอง” เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การวางทรัพย์ การใกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

รับการตรวจราชการจากท่านผู้ตรวจราชการกรม รอบที่ 1/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรมได้เข้าตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว โดยให้คำแนะนำและเทคนิคในการบริหารจัดการคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าที่ และได้นำนโยบายของท่านอธิบดีมาถ่ายทอด “บังคับคดีเชิงรุก สร้างสุขแก่ประชา นำพาความยุติธรรม” โดยมุ่งอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมและประชาชน ด้วยการยกระดับการทำงานในเชิงรุก ซึ่งขับเคลื่อนความยุติธรรม ด้วย 7 Gs และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การทำงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และให้บริการประชาชนโดยการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดี