ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (ครั้งที่ 10/67)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/256 [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ธันวาคม 2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เฉล [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดางขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปแระชาชน” จังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 นางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution-free area Project) กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 5 (House Meeting)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา ภายใต้โครงการส่งเสิรมพื้นที่ปลอดการบังคั [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นรรรม ครั้งที่ 32 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ [อ่านต่อ…]