ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ แล [อ่านต่อ…]