ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายทวี ชูแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยร่วมกัน ปลูกต้นไม้ [อ่านต่อ]

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

นายทวี ชูแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม ร่วมสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี พระพุทธรูปประจำกรมบังคับคดี เนื่องในเทศกา [อ่านต่อ]

หากผู้ใดพบเห็นหรือมีกรณีสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมาย หรือกระทำการโดยทุจริต ประพฤติมิชอบ ห [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ขอประกาศว่า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด [อ่านต่อ]