ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สบจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายพูนพล ลามศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้า [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สบจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  นายสุวิทย์ จอมคำสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้ [อ่านต่อ]

ประกาศงดการขายทอดตลาดในนัดที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สบจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน จึงได้มีคำสั่งให้งดการขายท [อ่านต่อ]

ประกาศงดการขายทอดตลาดในนัดที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สบจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน จึงได้มีคำสั่งให้งดการขายท [อ่านต่อ]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เรื่องงดการขายทอดตลาดทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน จึงได้มีคำสั่งให้งดการขายท [อ่านต่อ]