ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 สบจ.สมุทรสงคราม 0

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2567 [อ่านต่อ…]

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามการจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป
วันที่ 19 มีนาคม 2567 สบจ.สมุทรสงคราม 0

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป โดยมีนางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” และมีนายเที่ยงธรรม พลโลก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ SME การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SME” และนางสาวรษิกา พงษ์กายี นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อกิจการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ”