ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขอประชาสัมพันธ์เรื่องการค้นหาข้อมูลคดี ในเว็บไซต์กรมบังคับคดี

สำหรับประชาชนที่ต้องการค้นหาข้อมูลคดีต่างๆ ในเว็บไซต์กรมบังคับคดี กรณี ค้นหาข้อมูลแล้วไม่แสดง ให้ท่านใส่เฉพาะหมายเลขคดี อย่างเดียว ไม่ต้องใส่พยัญชนะที่อยู่ด้านหน้าหมายเลข [อ่านต่อ…]

พิธีรับมอบและเชิญธงตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุนีย์ วรน้อย นิ [อ่านต่อ…]

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นางสาวสุนีย์  วรน้อย นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายนางสุพรรณี ยอดแสง น [อ่านต่อ…]

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุนีย์ วรน้อย นิติกรชำนาญการ รักษาราชกา [อ่านต่อ…]