ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้า (No Gift Policy)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

วันที่ 20 กรกฏาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ดังนี้ เวลา 09.00 น. พิธีบำเพ็ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 19 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายกิติศักดิ์ บุณยไวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายอรรถพร ทองคำ นิติกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่ว [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรมนำสุขสังคมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรม นำสุขสังคมไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระรา [อ่านต่อ…]

ระวังเพจปลอม!!!

กรมบังคับคดี ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจปลอม ซึ่งอาจหลอกหลวงประชาชนได้ ทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากที่หลงเชื่อและถูกหลอกลวงจากเพจนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ระมัดระวัง! [อ่านต่อ…]