ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1  ธันวาคม 2566  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักง [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบระเบียบการสอบ

ตามที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน  1  อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะ [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน  1  อัตรา ผู้ที่ [อ่านต่อ…]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ตามที่ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานเ [อ่านต่อ…]

No Picture
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบการสอบในตำแหน่งพนักงาเดินหมาย

ตามที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง   ชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 [อ่านต่อ…]