ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพิษณุโลก” ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งต้องไปจัด โครงการดังกล่าว อาจทำให้ท่านที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานฯในวันดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕- ๒๕๒๙๓๐-๑ , ๕๕-๒๕๙๐๐๕ หรือ ๐๙๙-๓๙๒๑๖๕๙ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้