ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง

ประเภทงานบริการตั้งเรื่องขอยึดทรัพย์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566ดาวน์โหลด