ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกำหนดมจัดหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้พบประเจรจากันเพื่อลดปัญหาไม่ต [อ่านต่อ…]

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และนายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหว [อ่านต่อ…]