สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือบริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านทางออนไลน์ โดยแสกน QR CORD ตามแบบสำรวจด้านล่าง

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 1 มิถุนายน 2567
Continue Reading สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือบริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านทางออนไลน์ โดยแสกน QR CORD ตามแบบสำรวจด้านล่าง

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางธาริณี บุญแก้วล้อม นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ วัดช่อม่วง ตำบลหนองกระจิก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 12 มิถุนายน 2567
Continue Reading วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางธาริณี บุญแก้วล้อม นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ วัดช่อม่วง ตำบลหนองกระจิก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภาณี พันธ์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 3 มิถุนายน 2567
Continue Reading วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภาณี พันธ์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” โดยได้มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
Continue Reading วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” โดยได้มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี