ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 2557 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน [อ่านต่อ….]

No Gift Policy

เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน [อ่านต่อ….]

มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบ [อ่านต่อ….]

NO Gift Policy

ในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ ผู้อำนวยการฯ จะเน้นย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ขอให้ปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยช [อ่านต่อ….]