ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเปิดบริการใหม่ “ยื่นคำร้องขอให้คำนวณหนี้” ด้วยระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและประชาชน ให้ได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง&nbs [อ่านต่อ…]

บริการใหม่! ยื่นคำแถลงขอรับเงินเหลือคืนและขอรับเเงินตามบัญชีรับ-จ่าย ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในช่วงสถานการณ์การแพร [อ่านต่อ…]

ระบบยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยออนไลน์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา เปิดบริการให้คู่ความในคดีและผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทาง [อ่านต่อ…]

เปิดช่องทางสำรวจความพึงพอใจ / รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ทางออนไลน์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ / รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริก [อ่านต่อ…]

คู่มือสำหรับประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว แก่ประชาชน รวมถึงให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา [อ่านต่อ…]