ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการวางทรัพย์ฺ คืออะไร

การวางทรัพย์ฺ คือ วิธีชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ว่างทรัพย์นำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุไปวาง ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ (ที่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้) สอบถามข้อมูลเ [อ่านต่อ]

ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 29 ธันวาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม สำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบจะตั้งใจปฏิบัติห [อ่านต่อ]

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามรับทราบ ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง no gift policy “ไม่รับของขวัญ”

no gift policy “ไม่รับของขวัญ”รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส่และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานบังคับคดีใสสะอาด องค์กรคุณธรรม ระดับ “องค์กรต้นแบบ” ศูนย์ [อ่านต่อ]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนังhttps://forms.gle/G121FG2eniyujxbC7

กรมบังคับคดี เปิดให้บริการการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมบังคับคดี เปิดให้บริการจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีส่วนได้ในคดีแพ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในระหว่างวัน [อ่านต่อ]

คนเด่นประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสัมพันธ์ รอดงาม พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย

คนเด่นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง นายสัมพันธ์ รอดงาม พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย

จัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีฯ สาขาปากพนัง จัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เปิดให้บริการ รับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช [อ่านต่อ]