ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานโครงการยุติธรรมนำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา 15.00 นาฬิกา นายนพดล ลิ้มพานิชย์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงกา [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประกาศผลสอบดาวน์โหลด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายกำธร นาคทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพร [อ่านต่อ…]