ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศการลงในสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 มกราคม 2566 สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย สาขานางรอง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมจั่ว และระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคั [อ่านต่อ…]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง 0

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงาน [อ่านต่อ…]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง 0

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ [อ่านต่อ…]