ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนริมน้ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประมวล บุญชื่อ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีมหาเกียรติ นิติกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิ [อ่านต่อ…]

คนเด่นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางสาวสุพิชญนันท์ เครือทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นประจำเดือน เมษายน 256 [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เรื่อง  นโยบายความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบ [อ่านต่อ…]

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เรื่อง  ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No [อ่านต่อ…]