ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2,3และ 4 (เดือนมกราคม 2566-เดือนกันยาย 2566)

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่นการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ เรื่องแก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงาน [อ่านต่อ]