ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 ในวั [อ่านต่อ…]

โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก พร้อ [อ่านต่อ…]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก พร [อ่านต่อ…]