ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นรับความคิดเห็นของผู้มารับบริการทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไปท่านสามารถประเมินภาพรวมของสำนักงานฯ และประเมินเจ้าหน้า [อ่านต่อ]

(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตป [อ่านต่อ]

Facebook สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีได้ทาง Facebook Page “สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี”คลิก >> https://www.facebook.co [อ่านต่อ]

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต

กิจกรรมสองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด” ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ถนนสุรสงคราม และซอ [อ่านต่อ]