ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน📢📢📢 ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการทราบทั่วกันว่า วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 5 เมษายน 2564 สบจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 0

ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการทราบทั่วกันว่า วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สำนักงานบั [อ่านต่อ…]

📢📢📢 ขอแจ้งให้ทราบว่า วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภูมิภาคประจำปี 2564 วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สบจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 0

➡ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการให้ทราบโดยทั่วกันว่า 😆  🙄  😆  วันศุกร์ที่ [อ่านต่อ…]