ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศ ช่องทางการติดต่อของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น โทร 09 8603 5888 และ 06 1138 6069

เนื่องด้วยโทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 0 4323 6407 และ 0 4323 9032 สัญญาณขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากท่านใดประสงค์ติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ [อ่านต่อ…]

แบบฟอร์มคดีอายัด

ท่านสามารถสแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ เพื่อกรอกเอกสาร แล้วจัดส่งมายัง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 45/52 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่ [อ่านต่อ…]

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00 นาฬิกา นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางกัญญาภัค อัครวิมุติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ [อ่านต่อ…]

กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 นาฬิกา นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางลักษมี ชีวะเศรษฐธรรม นิติกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที [อ่านต่อ…]