ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวิธีขอรับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ***เอกสารที่ใช้👇

1. แบบคำร้องขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านบน ปริ้นและกรอกแบบคำร้องให้ครบถ้วน 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิ [อ่านต่อ…]

นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวชัญญาณัฏฐ์ ตั้งวีรชาตกุล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี “ถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวชัญญาณัฏฐ์ ตั้งวีรชาตกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร [อ่านต่อ…]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา (Execution-free area Project) กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 5

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา (Execution-free [อ่านต่อ…]