ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานรวมพลังถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวาย [อ่านต่อ…]

มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปี [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายธีรภัทร น้อยสะอาด นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ สตต.หญิง ภาวนา ตรงต่อกิจ เจ้าพนักงานธุ [อ่านต่อ…]