วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ คน ร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรม นำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
อ่านต่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ คน ร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรม นำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายชยาธร เฉียบแหลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานในพิธี

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
อ่านต่อ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายชยาธร เฉียบแหลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องหัวหิน ชั้น 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายชยาธร เฉียบแหลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานในพิธี

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
อ่านต่อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องหัวหิน ชั้น 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายชยาธร เฉียบแหลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานในพิธี

มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 ราย ทุนทรัพย์ 29,152,297 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 116 ราย ทุนทรัพย์ 29,152,297 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้ประชาชน จำนวน 1,164,568.91 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธนิทรรศการและปรึกษากฎหมาย จำนวน 84 ราย

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
อ่านต่อ มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 ราย ทุนทรัพย์ 29,152,297 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 116 ราย ทุนทรัพย์ 29,152,297 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้ประชาชน จำนวน 1,164,568.91 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธนิทรรศการและปรึกษากฎหมาย จำนวน 84 ราย