ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแจ้งเตือน ระวังเอกสารปลอม อ้างชื่อกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีแจ้งเตือน อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี และปลอมแปลงลายมือชื่อผู้บริหารให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเครดิตบูโร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นางชญานี หวลทรง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ไชยลังกา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ [อ่านต่อ…]