ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ขอเชิญเข้าร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 35 จังหวัดชุมพร ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

1.ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา กลุ่มที่ศาลมี [อ่านต่อ…]