ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo GIFT POLICY

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น  สาขาชุมแพ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเท [อ่านต่อ…]

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 0

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษ โคเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าท [อ่านต่อ…]