ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานบรรยากาศ “มหกรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และหนี้ครัวเรือน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30น-15.30 น ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี “นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานและดูแลความสะดวกเรียบร้อยจนเสร็จงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมจากหลายสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ต่างๆเป็นอย่าง และได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง หากมีกิจกรรมดีๆ สำหรับไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ สำนักงานบังคับคดีฯจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชำระบัญชี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์

ประกาศผู้ชำระบัญชี-เรื่อง-ขายทอดตลาดทรัพย์ดาวน์โหลด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวพาณี เช [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา ๑๕ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ “ค่าย รู้…รัก(Sense and Love)”

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ “

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖:๓๐ น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้า [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการจัด “งานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับกรมคุ้มค [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวและพิธีปล่อยรถแห่ในโครงการ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ ที่๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวนภาพร อินท [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมก [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยใน ” วันรวมน้ำใจ “

วันศุกร์ ที่15 มีนาคม 2567 นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ตลาดนัดแก้หนี้ “

วันพฤหัสบดี ที่14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี มอบหมายให [อ่านต่อ…]

นโยบายกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “บังคับคดีเชิงรุก สร้างสุขแก่ประชา นำพาความยุติธรรม”

โดยมุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่มล้ำให้กับสังคมและประชาชนด้วยการยกระดับการทำงานในเชิงรุก

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี รับการตรวจราชการรอบที่ 1/2567 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

วันอังคาร ที่5 มีนาคม 2567 นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการ ณ เรือนจำพิเศษพัทยา อำเภอ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 0

วันพุธ ที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าห [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 0

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 นาฬิกา นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เป็นป [อ่านต่อ…]

ผู้ตรวจราชการเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 0

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ได้เข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2567 [อ่านต่อ…]