ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจังหวัดเช [อ่านต่อ]

โครงการอบรมความรู้สู่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และรู้ทันปัญหาหนี้สิน

วันนี้วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 นาฬิกา นายกำธร นาคทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้ [อ่านต่อ]

มหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้จัด มหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อเ [อ่านต่อ]