ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี รอบที่ 2/2567 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 0

นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ได้เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2) ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล โดยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัต [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำกลาง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 0

วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางภูรหงษ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล รับการตรวจราชการจาก นายโกมล พรมเพ็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ใน [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการ ” มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม “
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 0

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น. นางภูรหงษ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการ ” มหกรรมแ [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ร่วมโครงการยุติธรรมนำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 0

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายสิทธิชัย ชิขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล และนางภูรหงษ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 0

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. นางภูรหงษ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิ [อ่านต่อ]