ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันนี้ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา นายสุวิทย์ จอมคำสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ประธานสภาทนายความจังหวัดบึงกาฬ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬและผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬเป็นคณะกรรมการมีคดีนำเข้าคณะกรรมการ จำนวน 2 คดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคาทรัพย์ใหม่ทั้ง 2 คดี ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี จะได้เร่งดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวต่อไป
วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 นาฬิกา นายสุวิทย์ จอมคำสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวกัลยารัตน์ สุขเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ”ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬโดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการนี้ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คำปรึกษากฎหมาย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก