ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าและประหยัด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สบจ.ยะลา สาขาเบตง 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ขอประประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพื่อเป็นสนองนโยบายของกรมบังคับคดีในการใช้ารใช้ทรัพยากรของทางราชก [อ่านต่อ]

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมนุษยชน ประจำปี 2567
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 สบจ.ยะลา สาขาเบตง 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมนุษยชน ประจำปี 2567 Read more […]

การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 14 มีนาคม 2567 สบจ.ยะลา สาขาเบตง 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ขยายเวลาเปิดให้บริการับคำร้อ [อ่านต่อ]

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2566
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 สบจ.ยะลา สาขาเบตง 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับค [อ่านต่อ]