ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-free area Project) ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานบังดับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการจัดโครงการส่งเ [อ่านต่อ]

ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯนิติกรดาวน์โหลด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานบังดับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางวีรา น้ำแก้วเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับค [อ่านต่อ]