ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประทเศไทย) ปี 2566 ด้วยการสวมใส่เสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านการทุจริต

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายภัทรพล นรศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประทเศไทย) ป [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล นรศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 โดยรวมกันบำร [อ่านต่อ…]

No Picture

ช่องทางการติดต่อและแสดงความคิดเห็น การให้บริการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 625 177, 035 626 171 E-mail : saraban-ATG@led.mail.go.th และ Line Open Chat [อ่านต่อ…]

“No Gift Policy” สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

“No Gift Policy” เป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ ของขว [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 นายภัทรพล นรศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคด [อ่านต่อ…]