สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Email : LEDPhayao@led.mail.go.th

ที่ตั้ง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 339 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-484-501 – 3 ต่องานนิติกร 15 – 18 ,งานการเงิน 12 – 14 , งานอายัด 22 – 23 ,งานไกล่เกลี่ย 21   

โทรสาร 054 484 504