ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแจ้งงดการขายตามคำสั่งของศาล

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิตมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้สนใจซื้อทรัพย์ ผู้มีส่วนได้เสียและเจ้าหน้าที่ข [อ่านต่อ]

ผลการขายทอดตลาดวันที่ 12 เมษายน 2564

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดคดีได้ที่เว็บไซด์ด้านล่างนี้ http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_search_province.asp?search_asset_type_id=&search_tumbol=&search_amp [อ่านต่อ]

ทรัพย์ที่ทำการขายทอดตลาดในวันที่ 12 เมษายน 2564

  ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดคดีได้ที่เว็บไซด์ด้านล่างนี้ http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_search_province.asp?search_asset_type_id=&search_tumbol=&sea [อ่านต่อ]

ผลการขายทอดตลาดทรัพย์ วันที่ 9 เมษายน 2564

  ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดคดีได้ที่เว็บไซด์ด้านล่างนี้   http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_search_province.asp?search_asset_type_id=&search_tumbol=& [อ่านต่อ]